Projekty podjazdów

To opracowanie koncepcji podjazdu, pracując na mapie geodezyjnej i wizji w terenie.

Zestawienie materiałów, stworzenie foto-wizualizacji podjazdu, rysunki techniczne.

Cena : 600 zł